Hubert Topke
Hubert Topke
woensdag 31 mei
goede morgen
Meldingkaart
Velden aangeduid met * zijn verplichte velden. 1 melding per formulier !
Uw contactgegevens
Naam* Voornaam*
Straat* nr*   bus
Gemeente* Postcode*
Telefoon* Mail*
Waarover gaat uw melding?  vakje aanduiden
Openbaar meubilair Afvalverwerking Groen
 Aanplakbord  Groenophaling  Aanplanting
 Afsluiting  Grof huisvuil  Berm
 Bloembak  Huisvuilzak  Boom
 Brandkraan  KGA  Distels
 Bushokje  Papier/karton  Park
 Elektriciteitscabine  PMD  
 Fietsrek  Snoeihout  
 Glascontainer   
 Openbaar toilet   
 Openbare verlichting   
 Telefooncel   
 Vuilbak   
 Zitbank   
Verkeer Overlast Openbaar domein
 Flitspaal  Bouwvallig gebouw  Bushalte
 Oversteekplaats  Geluidsoverlast  Fietspad
 Parkeren  Geurhinder  Goot
 Tijdelijke signalisatie  Graffiti  Gracht
 Toeristisch routebord  Hondenpoep  Parkeerstrook
 Verkeerslicht  Katten  Parkeerzone
 Verkeersspiegel  Leegstand  Rijbaan
 Wegmarkering  Onkruid  Riool
 Wegwijzer  Ratten  Speelplein
  Rookhinder  Voetpad
  Sluikstort 
  Vandalisme 
  Wateroverlast 
  Zwerfvuil 
Wat is het probleem?  vakje aanduiden
 Stuk  Beschadigd  Vuil
 Ontbreekt  Te weinig  Te veel
 Werkt niet  Werkt onvoldoende 
 Verkeerde locatie  Zorgt voor overlast 
Waar situeert zich deze melding?  Vul in.
Straat*     Huisnummer*

   
© copyright 2023 Hubert Topke